top of page

מדיניות פרטיות

מסמך מדיניות פרטיות זה מכיל סוגי מידע שנאספים ומתועדים על ידינו וכיצד אנו משתמשים בו.

 

מדיניות פרטיות

 

Metquay Inc מחויבת ללקוחותינו. כחיזוק למחויבות זו, אנו מכבדים ומשקיעים את מיטב המאמצים כדי להגן על פרטיותך. הצהרת פרטיות זו נוצרה בשבילך כדי להיות בטוחים במטרה ובנוהלי איסוף ושימוש בכל מידע אישי שסופק על ידך בזמן השימוש באתר שלנו.

 

בטחון

 

מידע, אם בכלל, שתספק בעת השימוש באתר זה ישמש לאמוד את השימוש/פופולריות של האתר שלנו, כדי לקבל הערכה של התכנים שניגשים אליהם לעתים קרובות כדי לשפר אותם לשירות לקוחות טוב יותר, כדי לקבל בקשות להצעת מחיר. שהוא חלק מכריע מהעסק שלנו, בקשות הקריירה שלנו או כדי להשיב לשאלות שלך. כתובת ה-IP שלך אינה משמשת למטרת זיהוי אישי. ניתן להשתמש בעוגיות כדי לספק לך מידע מותאם מהאתר, שאותו תוכל להחליט אם לקבל או לא.

 

שלמות נתונים

 

כאשר אתה מבקש מאיתנו מידע או הגשת בקשה להצעת מחיר דרך האתר שלנו, ייתכן שתידרש לספק נתונים אישיים מזהים כגון שם, מספר טלפון, דואר אלקטרוני, מיקום וכו'. אלה לא, בכל מחיר, יימכרו לאף אחד זרים וישמש אך ורק את Metquay Inc. לשימוש המיועד שלה, התואם את המטרה שלשמה נאסף או שלשמה הוא אושר על ידך.

 

שינויים/עדכונים

 

Metquay Inc. שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת, אך לעולם לא נבצע שינויים המסכנים את פרטיות המידע של הלקוח שאנו אוספים וננקוט באמצעים נאותים כדי להגן עליו. מומלץ לבדוק את הסעיף הזה מעת לעת כדי לעקוב אחר כל השינויים שהיו יכולים להיעשות.

 

הזכויות שלך

 

אתה זכאי לבקש גישה לנתונים האישיים שאנו אוספים אודותיך וכן תיקון של הנתונים האישיים שלך, אם אתה מרגיש שהנתונים האישיים שלך אינם מדויקים או לא מלאים. יש לך הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך וכן לבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך. יש לך את הזכות לבקש את הגבלת העיבוד של הנתונים האישיים שלך וכן את הזכות לבקש ניידות של הנתונים האישיים שלך.

 

צור קשר עם האתר

 

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי הצהרת פרטיות זו, הנוהלים של אתר זה, או ההתנהלות שלך עם אתר אינטרנט זה, תוכל ליצור קשר עם: consulting@metquay.com

bottom of page